Ansökan2019-01-15T13:43:29+00:00
0 JAN 2019
var sista ansökningsdag.
ETT STIPENDIUM i form av en skrivarkurs. På kursen får du hjälp med att utveckla och omvandla dina erfarenheter från skolans värld till olika typer av texter.
SOMMARKURSEN omfattar fem dagars skrivarkurs och resa, mat och husrum ingår. Kursen kommer att hållas vecka 27, den 2–6 juli 2018.
KURSEN HÅLLS på folkhögskolan Biskops Arnö utanför Bålsta. En kunnig kursledare och skribent från skolan kommer att leda kursen.

4,8

KURSBETYG
2018

PERSONUPPGIFTER som ni måste ange vid ansökan är bara till för att vi enklare ska kunna administrera ansökningarna och tilldelningen av stipendium. Uppgifter kommer inte lämnas ut till någon utanför Lärarstiftelsen.