Hem- och konsumentkunskap2018-08-02T11:14:42+00:00

Innovativt lärande: hem- och konsument

NU HAR VI ETT SÄRSKILT STIPENDIUM för dig som jobbar med innovativt lärande inom hem- och konsumentkunskap. Du kan söka stipendiet tillsammans med en eller flera kollegor för ett utvecklingsprojekt. Projektet ska vara knutet till hem- och konsumentkunskap och de tidigare hushållsämnena. Stipendiet ges till projekt- och utvecklingsarbete där ni tillsammans utvecklar undervisningsmetoder som ska lyfta och utveckla barns-, ungdomars- och vuxnas lärande.

STIPENDIET GER EKONOMISKT STÖD upp till 24 000 kronor. Det ger dig och dina kollegor möjlighet att ta tjänstledig, antingen enstaka dagar eller gå ner i tid under en period.
Bidraget kan också användas till erfarenhetsutbyte med andra kollegor eller för nätverkande.

ANSÖKAN är tyvärr stängd. Den var öppen 6 april – 1 augusti 2018.
Yrkesverksamma lärare med lärarexamen är välkomna att söka. Beslut om tilldelning meddelas senast den 31 oktober 2018. Vi vill gärna att ert arbete ska komma flera till del. När arbetet är klart vill vi därför att ni skriver en rapport på en till två A4-sidor och skickar till Lärarstiftelsen.

SYFTET MED STIPENDIET är att uppmärksamma lärare som pedagogiska innovatörer, som vill hitta nya alternativa arbetssätt i skolan. Och som behöver ekonomiskt stöd för att kunna genomföra utvecklingsarbetet med hög kvalitet.

ANSLAGEN KOMMER FRÅN tidningen ”Hushållslärarens Stiftelse” som ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom hushållsundervisningen. Tidningen ”Hushållsläraren” gavs ut av Hushållslärarnas Riksförening 1965–1990. Under åren 1916–1965 hette tidningen ”Skolkökslärarinnornas tidning”.

STIPENDIUM till ett projekt som främjar nya pedagogiska undervisningsmetoder inom hem- och konsumentkunskap. Upp till 24 000 kronor delas ut.

ANSÖKNINGSPERIODEN var 6 april–1 augusti 2018. Beslut om tilldelning meddelas senast den 31 oktober 2018.

ETT SAMARBETSPROJEKT mellan två eller flera lärare med fokus på hem- och konsumentkunskap.

0 kr
kan delas ut till samarbetsprojekt.

Kortfattat om stipendiet:

 • BEHÖRIGHET:
 • Stipendiet riktar sig till yrkesverksamma lärare med lärarexamen.
 • SUMMA:
 • Upp till 24 000 kronor delas ut till två eller flera personer som söker tillsammans.
 • ANSÖKAN:
 • Du ansöker via ett särskilt ansökningsformulär.
 • ANSÖKNINGSPERIOD:
 • 6 april–1 augusti 2018.
 • BESLUT:
 • Meddelas senast 31 oktober 2018.
 • RAPPORTERING:
 • En rapport på 1–2 sidor A4-sidor lämnas till Lärarstiftelsen efter avslutat arbete.

Så förbereder du dig

TIPS! Skriv din ansökan i ett word-dokument och kopiera sedan texten därifrån till ansökningsformuläret. Rent tekniskt och praktiskt måste du fylla i hela ansökan på en och samma gång (det är ett Google-formulär som du dessvärre inte kan lämna mitt i eller komma tillbaka till). Här kan du se vilka frågor vi vill ha svar på sedan, när det är dags att ansöka

Bra att veta innan du söker

 • DU ANSÖKER via två separata digitala ansökningsformulär. Det första ska innehålla uppgifter om projektdeltagarna och ska fyllas i av alla. Det andra ska innehålla projektbeskrivningen och fylls i av projektansvarig. Använd avsedda formulär när du söker. Vi kan dessvärre inte hantera ansökningar som skickas till oss via post eller e-post.
 • EN RAPPORT ska lämnas ett halvår efter avslutat arbete. Lärarstiftelsen vill gärna publicera resultatet av projektet i digitala- och sociala kanaler tillsammans med era namn och bilder.

 • ÅTERBETALNING blir aktuellt om projektarbetet inte genomförs. Stipendium utgår inte heller till aktiviteter som redan har ägt rum, före beslut om beviljande.

 • PERSONUPPGIFTER som ni måste ange vid ansökan är bara till för att vi enklare ska kunna administrera ansökningarna och tilldelningen av stipendium. Uppgifter kommer inte lämnas ut till någon utanför Lärarstiftelsen.