Logotyp för Lärarstiftelsen.
Logotyp för Lärarstiftelsen

Alice Tegnér sångstipendium

Lärare kan söka stipendier för utveckling av undervisningen i sång ur Alice Tegnérs fond.

Fonden grundades av medel, insamlade som minnesgåva till Alice Tegnérs 75 årsdag. Den överlämnades till centralstyrelsen för Sveriges allmänna folkskollärarförening 194o. Alice Tegnér anförde vid överlämnandet att donationen främst borde avses att främja de yngre barnens sångutbildning.

Alice Tegnér komponerade klassiska barnvisor som ”Bä, bä vita lamm”, ”Mors lille Olle och ”Ekorrn satt i granen”. De flesta kom till när hon verkade som lärare och organist i början på förra seklet. Hennes intresse att sjunga med barn präglar därför urvalet av stipendiater. Varje stipendium är ca 10 000 kr.

I år är det 150 år sedan Alice Tegnér föddes. Detta har uppmärksammats med bland annat en bok ”Alice Tegnér – Musikskaparen” och sångboken ”Nu ska vi sjunga”, med illustrationer av Elsa Beskow, ska komma ut i en ny upplaga.

Ansökningsperioden pågår till den 1 februari 2015 och ansökan sker på  ansökningsformuläret nedan. Ansökan på annat sätt behandlas ej.

Beslut meddelas senast den 1 april 2015.

Anvisningar


• Ansökan ska ske direkt i det digitala ansökningsformuläret. Skicka därför inte in några handlingar per post. Ofullständigt ifyllt ansökningsformulär behandlas ej.

• Om fler än en lärare söker måste samtliga göra en ansökan och på ansökan måste övriga sökande framgå.

• Under punkt 6 i ansökan skall du ange vilket belopp du söker. I de övriga punkterna ska det framgå vad medlen ska användas till.

• Sökande som beviljats medel skall inom ett år lämna en rapport över arbetet samt en redovisning över hur medlen har använts.

• Om aktivitet ej genomförs ska erhållet bidrag återbetalas.

• Vid bedömning av stipendieansökningarna kommer endast ställning tas till den information som lämnas i ansökningsblanketten samt i bilagor.

• Stipendium utgår inte för aktiviteter som ägt rum före beslut om beviljande.

• För ej beviljade ansökningar lämnas inget besked.

• Personuppgifter som lämnas i ansökan eller som registreras i övrigt i samband med tilldelning av stipendium, behandlas av Stiftelsen SAF vid administration av ansökningarna. Med behandling menas insamling, registrering, lagring och sammanställning. Uppgifter lämnas inte ut till någon utanför Stiftelsen SAF.

Personuppgifter
Alice Tegnér - sångstipendium

Beskriv på ca 10 rader.
 

Beskriv den bärande idén på ca 15 rader
 

Redogör för som exempel åldersgrupper/ årskurser, koppling till kursplaner/ läroplaner och ange tidsplan.
 

Beskriv på ca tio rader hur dokumentationen och uppföljning kan genomföras.
 

 

 
kr