Lärare skriver 2017-11-30T11:25:48+00:00

Lärare skriver

VILL DU HÖRAS OCH SYNAS I SKOLDEBATTEN? Vill du förändra bilden av läraryrket? Då ska du söka stipendiet Lärare skriver. Det är en veckas skrivarkurs i sommar på folkhögskolan Biskops Arnö. Stipendiet omfattar kurs och resa, mat och husrum ingår. Kursen kommer att hållas vecka 27 nästa sommar och ledas av en kunnig kursledare.

KURSEN ÄR ANPASSAD FÖR DIG SOM SKRIVER TILL VARDAGS. Vi gör avstamp i skolans värld och i din yrkesroll som lärare. Du får verktygen för att skriva slagkraftiga rubriker, formulera orden och vässa argumenten ytterligare. Vi diskuterar anslag, tonalitet och argumentation för olika målgrupper och kanaler. Resultatet blir olika typer av texter till exempel debattartiklar och krönikor i dags- och fackpress eller inlägg i sociala medier. Efteråt diskuterar vi och analyserar texterna och till vår hjälp har vi en erfaren handledare och skribent.

SENAST DEN 10 JANUARI 2018 vill vi ha din ansökan. Och du söker via ansökningsformuläret här. I sommar finns det 15 lediga platser på folkhögskolan Biskops Arnö utanför Bålsta, mellan Stockholm och Uppsala, för skrivarkurs 2–6 juli 2018. Om du kommer in får du besked senast den 28 februari 2018. Du som har lärarexamen och som är yrkesverksam som lärare, förskollärare eller arbetar som lärare i fritidspedagogik är välkommen att söka.

VI VILL ATT DU SKA HÖRAS. Syftet med kursen är att du ska få bra verktyg som ger dig en självklar röst i det offentliga samtalet. Vi vill ge dig en möjlighet att delta i debatten och skriva olika typer av texter med utgångspunkt från dina erfarenheter, din yrkesroll och från skolans värld. På så sätt kan du bidra till en mer nyanserad bild av en yrkeskår som tar ett stort ansvar för lärandet i våra skolor, varje dag. I förlängningen handlar det förstås om att stärka lärarprofessionen. Att ta kontroll av beskrivningen av skolans viktiga och samhällsnyttiga roll och att se till att den utvecklas i rätt riktning. Som vi lärare vill. Som du vill.

ANSÖK IDAG!
ETT STIPENDIUM i form av en skrivarkurs. På kursen får du hjälp med att utveckla och omvandla dina erfarenheter från skolans värld till olika typer av texter.
SOMMARKURSEN omfattar fem dagars skrivarkurs och resa, mat och husrum ingår. Kursen kommer att hållas vecka 27, den 2–6 juni 2018.
KURSEN HÅLLS på folkhögskolan Biskops Arnö utanför Bålsta. En kunnig kursledare och skribent från skolan kommer att leda kursen.
0 januari
2018 är sista ansökningsdag.

4,7

KURSBETYG I
GENOMSNITT
2017.

Kortfattat om stipendiet:

  • OMFATTNING:
  • Fem dagars skrivarkurs som täcker kostnaderna för kurs, resa, mat och husrum.
  • TID:
  • Vecka 27, 2-6 juli 2018.
  • ANSÖKNINGSPERIOD:
  • 10 november 2017-10 januari 2018.
  • ANTAGNING:
  • Beslut meddelas senast den 28 februari 2018.
  • BEHÖRIGHET:
  • Yrkesverksamma lärare, förskollärare och lärare i fritidspedagogik. Lärarexamen krävs.

Tips innan du söker

I ANSÖKNINGSFORMULÄRET finns det tre frågor. Den första frågan, varför söker du skrivarstipendium, är viktig. Här kan du motivera ditt svar på motsvarande två A4-sidor. Så förbered dig väl innan du skickar in din ansökan.
Till ansökningsformuläret

Möt stipendiaterna som skrev sig igenom sommaren 2017.

”Det ligger en enorm kraft i att formulera tanken. Läraryrkets glädje och utmaningar lyser genom alla texter från Lärare skriver. Vi erbjuder en unik sommarkurs som lyfter och gör lärares röster hörda i samhällsdebatten. Och att få läsa våra stipendiaters texter i DN debatt, SvD Brännpunkt eller i Lärarnas tidning är alltid lika roligt. Då har vi verkligen gett lärarnas röster en skjuts framåt och mera utrymme.”

EVA-LIS SIRÉN, ORDFÖRANDE LÄRARSTIFTELSEN, GÄSTAR SKRIVARKURSEN PÅ BISKOPS ARNÖ